Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu dertien seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

woensdag 27 april 2016

2016 polderdag

Op Hemelvaartsdag, 5 mei, loopt er na vijf jaar weer een fietsroute langs de Groentenhof. De vraag was of ik ook weer mee wilde doen. Ja, zeker dus!


Kijk voor meer informatie op polderdag.nl

De Groentenhof is geen bedrijf, maar een biologische hobbytuinderij. Ook voor een hobby blijken de organisatoren van de polderdag oog te hebben. Heel fijn!
De Groentenhof meet maar een vijfde hectare. Daarom doen we alles met de hand. Bovendien nemen we nog de tijd om zelf compost te maken. Kom kijken en wanneer u terug naar huis fietst denkt u nog na over 'dynamic accumulators'. Ja, het leven is een wonder.

zaterdag 16 april 2016

2016 april is pril

Volop aan het werk: teeltbedden opmaken, zaaien en uitplanten. En Maarten helpt mee, bijna elke zaterdag.


Ginds ver wiedt en belucht hij tuinbonen.
Het groen op de voorgrond is Winterrogge.