Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu dertien seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

zondag 27 november 2011

voortgang week 47

Ongelooflijk, wat een aangenaam weer (tot vandaag?). U ziet het: de Groentenhof wordt zoetjes aan winter klaar gemaakt.
Alle tijd om de teeltbedden op te maken. Ja, zolang je de kou niet in de grond brengt, kun je daarmee gewoon doorgaan.

De contouren van de Groentenhof - de tuin - worden steeds duidelijker ! 

vrijdag 25 november 2011

plezier jacht versus duivenvoorde-corridor

Het 'Pact van Duivenvoorde' is door alle partijen - de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidsendam - Voorburg - enorm geroemd. Gras voor glas.
Het is stil geworden. Door het kabinetsbeleid staat de aanwijzing van de Duivenvoorde-corridor als ecologische verbindingszone op losse schroeven. De website 'Pact van Duivenvoorde' zou 15 juli weer in de lucht zijn, maar er is nog steeds niets te zien. Dat spreekt boekdelen.

donderdag 17 november 2011

voortgang week 46

Een vroeg bericht: morgen en overmorgen verplicht vrijaf.

Morgen komt goed uit: de plezierjacht op het landgoed Duivenvoorde gaat weer van start. En zo'n boerenkermis als verleden jaar wil ik niet nog eens meemaken. (Lees deze week nog over de Plezierjacht versus Duivenvoordecorridor !)

. . . beukenhaag . . . herfstkleuren, diep . . .

Waarom verplicht vrijaf ?

zaterdag 12 november 2011

voortgang week 45

Het is nu een kwestie van voortdoen, het land bewerken; en vooral de wacht houden . . .

Nee, heus ! Er komt echt niemand aan.

woensdag 9 november 2011

maandag 7 november 2011

dankzegging

Nu al weer ruim vier jaar zijn we in de weer met de Groentenhof.
Sinds die tijd eten Madeleine en ik dan ook zoveel mogelijk van de tuin. We aten altijd al wel biologische groenten, maar vooral de versheid en de intense smaak van veel gewassen doen ons extra genieten.

Daarom sta ik even stil bij de groei van planten waaruit een mens weer levenskracht put. Natuurlijk, de omstandigheden kun je zo gunstig mogelijk maken, maar het is een wonder dat het zaad kiemt en het gewas uitgroeit.
Groei is ook een mysterie van het leven. Het valt me telkens weer op. U moet bedenken dat ik er nu dus al vier jaar met mijn neus bovenop zit.

Vroeger beleefde men dat ook: een gevoel van dankbaarheid. Een dankdag voor het gewas. Later is daar ook arbeid aan toegevoegd, tijdens de industrialisatie. 'Dankdag voor gewas en arbeid.' Van de arbeidsvrucht dient een mens te genieten. Dat mag niet ontbreken, dat zou jammer zijn.

De dankdag valt in november, de eerse of laatste woensdag van de maand. In maart is er een biddag voor het gewas, begrijpelijk.

"Dank zeggen wij voor het gewas. Het was een goed oogstjaar. Dank."

zondag 6 november 2011

voortgang week 44

Het is plotsklaps heel stil op de Groentenhof. Wat een rust - toch wel wennen, bijna geen klanten meer - en extreem zacht herfstweer . . . . gisterenmiddag kreeg ik het gevoel dat ik moest gaan zaaien. Begin november ! Een vreemde gewaarwording.

Ondanks de stilte is de tuinderij in vol bedrijf. Er wordt nu flink doorgewerkt, dat wel: bedden opmaken en composteren.

akker A, teeltbedden bewerken en afdekken met hooi 

donderdag 3 november 2011

zonnebloem (3)

Opkomen en ondergaan, dag en nacht, licht en donker.


. . . een zon komt op en gaat ook weer onder . . .

Beetje triest. De bloembodem is gaan rotten. De zaden zijn daardoor niet gerijpt. Er zullen heus wel een paar zaden kiemkrachtig zijn. Daar zorgt de natuur voor. Jammer voor de koolmezen en halsbandparkieten.