Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu vijftien seizoenen onderweg, sinds mei 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de biologische teelt.

dinsdag 28 maart 2023

2023 Begin

Niets valt er zomaar uit de lucht. Steeds meer word ik mij bewust van de samenhang binnen de wereld die me omringt en waarvan ik deel uitmaak, en waarmee ik onlosmakelijk verbonden ben. Toen ik in 2007 begon met de tuin kon ik niet bedenken dat het geploeter op de tuin zoveel voldoening zou geven. Het liefst wil ik er nu doorgaan totdat ik er bij neer val.
Op deze foto lijkt de Groentenhof te zijn neergedaald uit de hemel.

zaterdag 17 december 2022

2022 Einde jaar, en nog veel te doen.

Eerst over de bessen, ze staan bijna in bloei. En deze week gaat de winter van start. Vandaag is het maandag, 12 december; volgens het weerbericht kletst vorst er komende nacht flink tegen aan. Zwarte bessen bloeien soms al eind maart. Het is maar de vraag of de knoppen tot die tijd stand houden?
Knoppen van zwarte bessen; de foto is gemaakt op zondag, 11 december.
Door het takkenspel ziet u op de achtergrond de WC-hut in aanbouw. 

zondag 20 november 2022

2022 Einde seizoen

Het seizoen 2022 loopt af. Ook op vrijdag 4 november werd wesp weer wakker door het warme herfstweer. De wesp slaapt in de schuur, en zit op de foto hieronder te suffen op een theedoek. Jack kreeg de zenuwen van de wesp. Hij is afgelopen zomer een paar keer in zijn bek gestoken. Maar hij blijft naar wespen happen. Het steeds weer uitvliegen van de wesp dit najaar zegt wel iets over de temperatuur. De lange duur van het aangename herfstweer heb ik op de tuin niet eerder meegemaakt. Zelf krijg ik trouwens steeds meer waardering voor wespen nu ik hun cyclus en gewoonten ken. Ik laat ze zoveel mogelijk om me heen zoemen; en als ze te dichtbij komen, zwaai ik behoedzaam met m'n armen.
En ik dacht dat wesp het loodje zou leggen,
maar een half uur later was zij toch verdwenen ...
bij dieren zitten al hun taken keivast in gebakken.

maandag 29 augustus 2022

2022 Boerenprotest, 'het Koninkrijk der Hemelen' toegelicht.

"Het Koninkrijk der Hemelen" dat ik in mijn vorige bericht schets is geen luchtspiegeling, of andersoortige, weke fantasie. Het gaat erom welk doel wij als maatschappij voor ogen hebben. Het daarover eens worden zal niet meevallen. Bindende factoren verdwijnen, bijvoorbeeld de invloed van het christendom dooft snel uit. Eén kern van de christelijke grondslag is bijvoorbeeld dat een christen in de praktijk van elke dag ieder ander mens hoog acht. Een godsdienst zoals de islam brengt niets nieuws. Integendeel, de islam grijpt terug naar de tijd van het Oude Testament. Op die manier zijn we terug bij af. Want in deze tijdspanne zal een mens leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en ongehoorzaam te zijn wanneer opgelegde waarheden en wetten indruisen tegen de eigen, individuele moraliteit. Ieder mens kan over zijn handelen nadenken en zijn handelen beoordelen.
Stilleven: mijn hemel op aarde.

woensdag 27 juli 2022

2022 Boerenprotest

Wel en wee, reilen en zeilen; in juni 2007 gestart met de tuin. In die tijd was er sprake van ecologische verbindingszones; en die ontwikkeling zou uitnodigen tot meer biologische land- en tuinbouw. Ruim een jaar later werden de subsidies voor de ecologische verbindingszones geannuleerd en het plan viel in duigen. Er was en er is nog altijd geen verdienmodel voor de biologische land- en tuinbouw, maar feitelijk ook niet voor de reguliere land- en tuinbouw. En dat terwijl de problemen van vervuiling, zoals door stikstof en van het bodemwater, steeds weer vooruit geschoven worden. Geen enkele regering is bij machte de land- en tuinbouwlobby te weerstaan.
Met de kruiwagen oogst verzamelen.
Groenten hebben zon nodig, en tot nog toe schijnt de zon uitbundig.

vrijdag 27 mei 2022

2022 Grondfrees in bedrijf

Handen uit de mouwen en aan de slag. Maarten is machinist van de grondfrees. Dit najaar en komende winter hoop ik het werken met de frees ook onder de knie te krijgen. Natuurlijk heb ik wel proefgedraaid toen de frees op de tuin gedemonstreerd werd. Na de demonstratie waren we allebei overtuigd: met de grondfrees kunnen we onze biologische hobbytuinderij onder controle krijgen (onderaan een filmpje van het freeswerk).
De grondfrees maalt de groenbemester Gele Mosterd door de teeltaarde. 
In de biologische tuin- en akkerbouw is nog niet duidelijk wat de beste en meest efficiënte methode is om groenbemesters onder te werken. Onderploegen is efficiënt maar de groenbemesting zit door ploegen al snel te diep voor de wortels van het volggewas. Bovendien verdient volgens de laatste bodemkundige inzichten het stelselmatig omploegen niet meer de voorkeur. Feit blijft dat ook een grondfrees de bodem flink opschudt. 

vrijdag 29 april 2022

Mei, 15 jaar Groentenhof


En na 15 jaar gewoon alles op de schop, en we geven nooit op. Ik voel me een ander mens nu. Inmiddels zijn de altijd nijvere kipsels weg, dus ook geen smakelijke eieren meer. Eergisteren liep ik achterin over de akker die tegen het weiland ligt en ik zag vossensporen. Vos was achterin over de afrastering gesprongen; weer nieuwsgierig dus. Je kunt nooit weten wat er te halen valt bij die boer? Het zou het zoveelste drama geweest zijn. Een zucht van verlichting, dat hoofdstuk kipsels afgesloten is. Geen zorgen meer voor de dag van morgen; elke dag brengt zelf genoeg zorgen met zich mee. Want maart en april zijn schraal - voortdurend zon, droog, te koude nachten en veel wind - groeizaam is het niet. Aan de droogte doe ik iets, namelijk beregenen; de overige parameters van groeizaam weer kan ik niet veranderen.
Jack aarzelt nooit. Hij zoekt altijd een maatje uit. Deze leerling vond hij aardig.
Een beetje kriebelen in m'n nek, prima!