Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu elf seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

maandag 16 januari 2012

zaai- / teeltplan 2012 (3)

Hoe werkt de wisselteelt nu precies in de praktijk van de Groentenhof?

Nogal ingewikkeld !

Dat komt mede doordat 35% van de teeltbedden onvoldoende zonlicht vangt. De verwaarloosde hakhoutwal langs de slootkant aan de zuidwestzijde houdt - vooral in het voor- en najaar - te veel zonkracht tegen.

Let wel, als biologisch groenteboer ben ik zeker niet voor kaalslag, maar een tienjarig onderhoud zou wonderen doen. Een hakhoutwal is voor vogels ook interessant.

De 'donkere' bedden kunnen dus maar beperkt gebruikt worden. Met het teeltplan moet daarmee dan ook rekening gehouden worden. Het betekent dat alleen de aardappelen en een deel van de peulvruchten (erwten en capucijners) jaarlijks een akker verschuiven.

Hoe wordt het overzicht bewaard? Een database brengt hier uitkomst. Inmiddels is het niet meer dan een hobby, maar eind jaren negentig ontwikkelde ik relationele database toepassingen met MS-Access. U begrijpt natuurlijk dat de Groentenhof geheel en al in een database gepropt is.

Er zijn vier modules: Tuin, Tijd, VoorraadbeheerZaden en Administratie. Gegevens worden onderling uitgewisseld, dat spreekt voor zich. Met de module Tuin maak ik het teeltplan. Doordat er per akker, of per teeltbed opgevraagd kan worden welke gewassen er geteelt zijn, wordt het overzicht bewaard.

Op die manier pas ik zelfs nog een soort van combinatieteelt toe. Je maakt het al die smikkelaars anders wel heel gemakkelijk wanneer je de kruisbloemigen - dat zijn al die overheerlijke koolsoorten - zo dicht bij elkaar op één akker zet. Die talrijke smikkelaars komen toch wel aan hun trekken !

Geen opmerkingen: