Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu dertien seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

woensdag 23 december 2015

2015 Kerst

Niet schrikken! Zelf kerstboompje opgetuigd. Ik heb me een beetje uitgeleefd.


Versierd kerstboompje van de Groentenhof.


Na een druk seizoen is het omstreeks kerst tijd voor bespiegelingen. Het eerste dat er in me op komt is: Dank voor de helpende handen. Maar hoe verder wanneer zij niet verder helpen zouden ... ?


Jezus zei: 
"Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk ik u heb lief gehad.


Baldwin Driesen, fijn- en scherpzinnig. Scruffy noemde ik vaak de bovenste Beste. Baldwin merkte op, dat hij nu boven de Beste is. Ja ... dat is het, het kan niet anders. Mijn dier is nu boven de Beste.


Kerstboompjes voor de verkoop (Alle begin is klein).

We zijn volop bezig met de renovatie van de schuur. Tijdnood, wanneer het zo doorgaat, vraag ik een sabbatjaar aan. Maar bij wie? Half februari begint het zaaiseizoen alweer ... het zaad moet nog besteld worden en de 'koude' bak afgemaakt ...


Kerstfeest 2015; geen kou of sneeuw, de Groentenhof ziet fris groen.

Franse boeren uit de Cevennen inspireerden me. Dikke tachtigers, zij gaan door tot de dood. En ik heb ze niet horen zeuren. Ook vertelden zij niet uitentreuren wat ze allemaal mankeerden. Ze zochten hun kwalen niet op op internet ... ze bikkelden tot het eind, het bittere eind ... (opvolgers waren er niet meer) ...

Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar!

Geen opmerkingen: