Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu dertien seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

maandag 6 juni 2011

compost maken (1)

Compost - 'schone' compost - is de brandstof voor de biologische teelt.

Compost maken vraagt tijd. Vaak is dat er niet. Daardoor worden er steeds vaker groenbemesters toegepast. Bovendien is biologische stalmest schaars. Groenbemesters worden meestal groen ondergeploegd.

Gerijpte compost biedt wat extra's. Het maken van compost is niet moeilijk. Composteren is de natuur haar gang laten gaan. Je kunt er hooguit voor zorgen, dat de voorwaarden optimaal zijn.

De compostplaats van de Groentenhof (4 juni 2011).

Verzamel om te beginnen al het GFT afval wat er voor handen is. Als het maar 'schoon' is, vrij van gif of andere stoormiddelen, zoals antibiotica en resten van schoonmaakmiddelen. Voor uw composthoop verzamelt u daarom alleen afval van biologische oorsprong.
Let wel, eierschalen vlees- en visresten kunnen wel degelijk in de composthoop verwerkt worden. Composteren stinkt niet. De vlees- en visresten kunt u wat toedekken.

Zorg er voor dat de hoop niet te nat wordt (beluchten: omscheppen met mestvork en wat omhoog werken. Grof materiaal kunt u op handbreedte knippen, dat versnelt het proces.
Wanneer u het nodige bijeen 'gegraaid' heeft, zet u een composthoop op. U keert de verzameling dan als het ware binnenstebuiten en u mengt er nog wat teeltaarde door.

Zijn de regenwormen al druk doende? Een Franse boer zei over regenwormen: "Le bon Dieu, de goede God weet hoe men goede aarde maakt. Het geheim heeft hij aan de regenwormen toevertrouwd."

Composthoop 'rijp' voor gebruik; voor een zaaibed dient er eerst nog gezeefd te worden.

Tenslotte zou het heel mooi zijn wanneer u de hoop kunt afdekken met oud gras of hooi. Hierdoor wordt de composthoop op natuurlijke wijze beschermd tegen uit drogen en te veel nattigheid.

Afhankelijk van de toestand (en het jaargetijde) zet u de hoop nog een keer om. Meer details in een volgend bericht . . .

O ja, maakt u zich geen zorgen. Uw composthoop hoeft niet te broeien. Wanneer er in de natuur humus gevormd wordt, komen daar ook geen hoge temperaturen aan te pas. Veel belangrijker is nogmaals, dat uw uitgangsmateriaal 'schoon' is.

Wordt vervolgd ... lees ook Compost maken (2).

Geen opmerkingen: