Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu dertien seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

zondag 16 september 2012

voortgang week 37 (2012)

Het is weer zo ver. Maar alles is nog zo mooi groen. Het toedekken van de bedden is begonnen. Ja vroeg dit jaar. Er wordt hard gewerkt op de Groentenhof. De bedden worden gemaaid, langs de paden rondgestoken, gelucht en met een dik pak hooi afgedekt.

Bedden, teeltbedden in het groen; de paadjes worden later geschoffeld of afgestoken. 


Tijd bestaat niet. Dat wordt me steeds duidelijker. Alles draait om ritme en cycli. De zon - opkomen en ondergaan, dag en nacht - de aarde tolt om haar as en vaart door de ruimte rond de zonnester - zomer en winter, lente en herfst - de maan aan de hemel geeft de maanstand - eb en vloed - maand na maand. Nee, tijd bestaat niet; er is ritme. Dat is al.

Langs de slootkant, gewone berenklauw met heel veel insecten; er valt dus wat te halen. 
Zo zit het in elkaar. Het is niet ingewikkeld.
(de foto is van woensdag 8 augustus)

Geen opmerkingen: