Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu dertien seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

donderdag 26 maart 2015

2015 koude bak (1)

Dit jaar is de koude bak voor het eerst in het teeltplan opgenomen. In de bak zal voornamelijk voorgezaaid worden.
Aan het eind van het seizoen kunnen we vervolgens nog herfst- en wintergewassen zaaien, zoals veldsla en spinazie. De afgelopen winter waren de Winterreuzen (spinazie) een groot succes. Zolang de vorst niet toeslaat groeit de spinazie door en schiet niet in het zaad.

De teeltaarde is bewerkt (zie: 2015 elke keer).


Remke zaait Tatsoi (variant van Paksoi). Ook gezaaid zijn pluksla (Black Seeded Simson en Catalogna), Spitskool (Filderkraut) en koolrabi (Delicatesse).


Het vorige seizoen draaide Remke ook al een dagdeel mee op de Groentenhof. Ik merkte snel, dat zij beter kan zaaien dan ik. Dun en gelijkmatig zaaien is de kunst. Zij beheerst de techniek en heeft het geduld.


De volgende dag heb ik de zaairegels water gegeven en de koude bak afgesloten.

Haar hulp is welkom. Hoewel ik nauwkeurig onkruid kan wieden, ben ik toch beter in het grovere werk. Zodoende is het fijn, dat de werkzaamheden op de Groentenhof op natuurlijke wijze verdeeld worden.

Hier kunt u zien hoe de koude bak opgebouwd werd.

Geen opmerkingen: