Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu elf seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

maandag 6 maart 2017

2017 telen (1)

Wat wordt er geteeld dit jaar?

Het seizoen 2017 is begonnen, de eerste zaaisels gezaaid, tuinbonen gelegd. En de voorbereidingen zijn in volle gang.


Kweektunnel met 6 rijen zomerwortelen 'Nantes 2'.

In januari wordt het teeltplan gemaakt. Geen hokuspokus, doorschuiven - vruchtwisseling - dat is al. De hele Groentenhof tuinderij zit in een database (Access) en op bases daarvan wordt het plan getrokken.


Een deel van het teeltplan 'stengel en bladgewassen'. 

Wanneer vruchtwisseling het uitgangspunt is, zijn de plannen elk jaar hetzelfde. Bijvoorbeeld op een stuk land, dat verdeeld is in vijf akkers, kun je per jaar maximaal een akker reserveren voor aardappelen.

Patty maakt de teeltbedden voor de 'Blauwschokkers' op. Het is zoiets als huishouden doen. Ik weet inmiddels niet beter.


Kapucijners hebben rijsgaas of rijshout nodig. 
De planten groeien gemakkelijk 2 meter de lucht in.

Voor de vruchtwisseling worden groenten per familie ingedeeld. Het gaat er dus om dat de families jaarlijks wisselen. Raapstelen - een blad- en stengelgewas - behoort tot de familie van de kruisbloemigen. Alle kool soorten zijn lid van dezelfde familie en dat geldt ook voor radijs (een wortel- en knolgewas).


Het kan niet op. Tunnel in 'aanbouw', nog meer wortelen met zand gezaaid 
(10 gram zand/meter). 
In de linker tunnel: sla en raapstelen; zijn nog niet gekiemd.

In juni wordt het teeltplan uitgebreid. De nateelt kan van het seizoen een kroonjaar maken. De nateelt begint eind juni en loopt tot half oktober. Daarna is het zaaiseizoen in de 'koude grond' afgelopen.

Geen opmerkingen: