Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu elf seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

zondag 6 november 2011

voortgang week 44

Het is plotsklaps heel stil op de Groentenhof. Wat een rust - toch wel wennen, bijna geen klanten meer - en extreem zacht herfstweer . . . . gisterenmiddag kreeg ik het gevoel dat ik moest gaan zaaien. Begin november ! Een vreemde gewaarwording.

Ondanks de stilte is de tuinderij in vol bedrijf. Er wordt nu flink doorgewerkt, dat wel: bedden opmaken en composteren.

akker A, teeltbedden bewerken en afdekken met hooi 

Verleden jaar ben ik helemaal rond geweest. Onderhoud tot in alle uithoeken van de tuin. Dit jaar hoop ik de cyclus opnieuw te doorlopen, bovendien voeg ik een extra bewerking toe.
Het doel is de teeltaarde zodanig voor te bereiden, dat de bedden in het voorjaar snel achter elkaar ingezaaid kunnen worden. Op die manier denk ik dan ook weer wat meer tijd over te houden voor (mechanische) onkruidbestrijding.

compostplaats, compost op het land brengen en hopen omzetten. Mooi werk !

O ja, het verhaal over de zonnebloem krijgt een klein staartje. Bericht volgt deze week . . .

Geen opmerkingen: