Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu dertien seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

zondag 13 mei 2012

voortgang week 19 (2012)

Met de familie winterkoning gaat het voorspoedig. Binnen veertien dagen zijn de kleintjes uitgevlogen. De netten kan ik toch voor de aardbeien gebruiken.

Soms dringt het tot me door. Vormen en diversiteit in de natuur. Alles om me heen. Ik sta er niet bij stil. Maar het zijn wonderen. Van waar is het gekomen?

We vinden het meestal gewoon. Soms komt het me bekend voor? Zo wonderlijk en ook zo vanzelfsprekend.


Meidoornhaag bloeit.

Heeft u wel eens van de wilgenhoutrups gehoord? Lees verder ...
Wij zijn niet van vandaag of gisteren. Dat kan niet, dat bestaat niet. Dan zou je je hier verdwaald voelen.

Wilgenhoutrups op de verkeerde paal, Het wilgenhout ligt iets verder op.

Een joekel - acht centimeter - van een beest. Geen wonder, wilgenhout in overvloed. Dit bericht heeft u toch ook gelezen? Dus dat komt wel goed met die rups.

Ik had andere plannen met het wilgenhout. Nou ja, de dieren op de Groentenhof scharrelen ook hun kostje bij elkaar. En dat neem ik ze niet kwalijk.
Misschien smaakt zo'n wilgenhoutrups prima, na frituren natuurlijk.

Trouwens over de wilgenhoutrups spreekt men al gauw van een plaag. De verkopers van gif hebben daar groot belang bij.

Geen opmerkingen: