Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu dertien seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

donderdag 10 mei 2012

aardappelen (2)

Half maart gingen de Frieslander (aardappelen) de grond in. Ook de spruiten van Ditta en Raja komen nu de grond uit.

Door het afscheppen van de teeltaarde juist onder het maaiveld - zie aardappelen (1) - is er in het midden van het teeltbed een heuvel ontstaan.

Twee weken terug is er 'licht' aangeaard. Met behulp van de handcultivator is de heuvel uitgevlakt.

Deze week en volgende week wordt de rug voor zeg maar 80 procent opgebouwd.

De teeltaarde uit het midden schep ik naar de buiten- en binnenzijde van de rij aardappelen. Zodoende ontstaat de rug. In het midden van het bed vormt zich een 'dal'. Logisch.

Aanaarden Frieslander; 
per bed aan beide zijden een rug 
(in het midden ontstaat een 'dal').
Uiterst rechts ziet u nog uitgevlakte bedden Ditta's liggen.
(foto, donderdag 3 mei.)   

Over een week of twee zal ik nog een keer 'licht' aanaarden. Ik houd u op de hoogte.

Het is wat aan de koude kant. Er is in ieder geval genoeg regen gevallen. Het mooie weer wachten de piepers nog af. Wij ook !

Ziehier een week later !
Ze hebben de 'smaak' te pakken; 
de Frieslanders zetten door! 
(foto, donderdag 10 mei.)
Volgende week nog een keer licht aanaarden; 
dan moet het goed zijn.

Afgezien dat het een prachtige sfeer foto - eerste voorjaarsdag - kunt u op deze foto de 'heuvels' in het midden van de aardappelbedden (Ditta en Frieslander) duidelijk zien liggen.

Zie voor het vervolg aardappelen en peulvruchten telen.

Geen opmerkingen: