Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu dertien seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

vrijdag 19 april 2013

cultivator (drietand), handgereedschap

Onder de labels gewastelen en teeltaarde bewerken volgen er de komende weken een aantal berichten.

Het gebruik van de cultivator is de eerste in de serie.


Beluchten van de uien (Sturon);
teeltbednummer G01
Op dit moment groeit er nog weinig onkruid. Uien wortelen ondiep. Doordat de natte zandgrond op de Groentenhof snel dichtslaat, biedt de cultivator, ook wel drietand genoemd, uitkomst.

Met de cultivator brengt u lucht (zuurstof) in de grond; tegelijkertijd droogt de grond wat op, en komt de warmte binnen. Plantenwortels hebben zuurstof nodig.

Door gedurende het groeiseizoen regelmatig te beluchten voorkomt u ook, dat onkruid uitgroeit.

Het is zaak om de kiemplanten zo min mogelijk te beroeren. Met uw linkerhand drukt u de cultivator in de grond; houdt daarbij de richting van de tanden aan.

Het voordeel van netjes in de rij zaaien of poten, bewijst zich nu.

Sta tijdens het werk rechtop, of nagenoeg rechtop. Dat is beter voor uw rug.

Later, wanneer de onkruidbestrijding minstens zo belangrijk wordt, en de groenten voldoende geworteld zijn, kunt u de teeltaarde ook iets lichten door de cultivator wat op te trekken. Kiemend onkruid tussen de rijen wordt daardoor geremd, of sterft af.

(Foto, Marijke langeveld)

Geen opmerkingen: