Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu elf seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

zondag 4 december 2011

voortgang week 48

Het weer wordt wispelturiger, guurder. Nou ja, begin december, dan mag dat ook wel.

De storm over het bericht 'plezier jacht versus duivenvoorde-corridor' is gelukkig wat tot bedaren gekomen. Er komt een gesprek, waarschijnlijk deze maand nog, met twee bestuursleden en de terreinopzichter.

Radar (E08) winterui, staan er fris op !

Wat mij betreft gaat het zeker niet om emoties, zoals vaak wordt gesuggereerd. Punt is dat faunabeheer op verschillende manieren uitgevoerd kan worden. Wanneer wel, niet ingrijpen? Wat is het uitgangspunt: dient de natuur de jacht, of andersom, dient de jacht de natuur ...

Algemeen onderhoud: afwatering opschonen.

Op de tuin loopt alles verder perfect volgens plan. De teeltbedden zijn voor het grootste deel opgemaakt.

Leuke dingen die nog op de doelijst staan, zijn onder andere:
  • zwarte bessen struiken uitplanten (dit voorjaar in maart gestekt),
  • algemeen onderhoud, zoals enige wilgen knotten (zaaistokjes knippen) en een paar elzen afzetten.
  • O ja, en hopelijk begin ik nu eindelijk eens met die 'koude bak'.

Geen opmerkingen: