Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu elf seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

maandag 25 april 2011

zomerwortelen

Omdat een volkstuinder onlangs naar het telen van zomerwortelen vroeg, volgt hier een 'korte' beschrijving.

De manier waarop ik zomerwortelen teel - zes bedden, totale zaailengte 120 m - kunt u eigenlijk niet vergelijken met het telen van wortelen op een volkstuin.

Het wortelzaad vermeng ik met fijn, droog zand. Wortelen kunt u bijna niet te dun zaaien.


Het gaat er mij om dat wortelen niet uitgedund en hoogstens eenmaal in de rij gewied moeten worden .

Uitdunnen is tijdrovend en vaak worden de andere plantjes te veel losgetrokken.
Bovendien neemt de kans op aantasting door de wortelvlieg toe naarmate de wortelen dichter staan.

Het advies van de Bolster is dan ook om een kooitje van insectengaas te maken. Of pas de combinatieteelt met uien, prei of knoflook toe. De meningen zijn erover verdeeld.

Met een pakje zomerwortelzaad kan er volgens de Bolster 28 m zomerwortelen gezaaid worden. Dit jaar zaai ik met een pakje 40 m.

Per meter voeg ik 10 gram fijn, droog zand toe. Voor een pakje is dat dus 400 gram. Het is de kunst om heel goed te mengen.

Het mengsel wordt gezaaid in ondiepe geultjes van vochtige teeltaarde. Bemesten is niet nodig; een redelijk humusrijke grond is aan te bevelen .

Afhankelijk van het weer kan het even duren (nat en koud: wel drie tot vier weken) voordat de wortelen kiemen. Een deel van het zaad gaat dan zelfs verloren. Als het weer groeizaam is staan ze er allemaal (!) binnen twee weken dik op.

Wanneer u strak in de rij gezaaid hebt (mijn advies ! ) is het zaak om regelmatig tussen de rijen te beluchten (m.b.v. cultivator, drietand). Het meeste onkruid zal hierdoor vertragen of afsterven.
De bewerking geeft ook de wortelvlieg minder kans om de grond te injecteren.

U zult er bijna niet aan ontkomen om de worteltjes een keer in de rij te wieden.
Op het moment dat de wortel gaat zetten kunt u de rij wortelen aanaarden.
Een week of twee later nog eens. Daarmee zorgt u ervoor dat de 'wortelhals' bedekt blijft. Bovendien blijft de grond in beweging. Dat is lastig voor de wortelvlieg.

Tenslotte, na twee, drie maanden kunt u de heerlijke zomerworteltjes oogsten !

Geen opmerkingen: