Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu dertien seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

woensdag 3 augustus 2011

volkstuin (2), moestuin

Wanneer u besloten heeft om een moestuin aan te leggen, let dan op de afwatering. Na een flinke regenbui mogen er geen plassen op het land blijven staan. De meeste gewassen kunnen daar helemaal niet tegen. Bovendien is het slecht voor de grond. Het bodemleven wordt verstoord en de structuur van de grond zal er onder lijden.

waterbeheer

Via de paadjes kan het wateroverschot snel afgevoerd worden. Waar naar toe? In het ergste geval graaft u een greppel. Op de Groentenhof was dat noodzakelijk.

Greppel; Overtollig regenwater wordt rechts en links van de betonnen brugplaten snel afgevoerd. Vooral 's-winters is dat van belang.

zaaien

Inmiddels zit het zaaiseizoen er weer bijna op. In augustus nog een ronde najaarsgroenten, zoals winterpostelein, veldsla, herfstrapen (meirapen), spinazie, raapstelen en ook radijs.

Zeker wanneer u pas begint, houdt u het zaaivoorschrift van de zaadleverancier aan. U kunt er gerust van uitgaan dat zij u niet te 'dun' laten zaaien. Zij houden er al rekening mee dat niet elk zaadje zal kiemen.
Vaak zie je de gewassen in moes- en volkstuintjes te dicht staan. Een beetje begrijpelijk is dat wel. Het zaad dat u zaait oogt zo weinig; u wilt er zeker van zijn dat er voldoende opkomt.
Wanneer u bang bent voor een slechte kieming, kunt u dichter zaaien. Maar na de kieming gaat u uitdunnen. Zonder aarzelen trekt u het teveel aan mooie, gezonde plantjes er tussen uit.

Sperzie- en tuinbonen zijn een goed voorbeeld. Als u in de rij tweemaal zoveel bonen legt dan er voorgeschreven wordt, zult u bij een goede kieming de helft moeten verwijderen. Anders hebben de planten onvoldoende ruimte om uit te groeien. Daardoor is de opbrengst zelfs veel minder dan wanneer u volgens het zaaivoorschrift gezaaid zou hebben.
Om dezelfde reden houdt u ook de rijafstand aan. Zodoende ontvangen de planten voldoende licht.

Geen opmerkingen: