Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu dertien seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

zondag 18 maart 2012

uien en sjalotten

Uien kunnen ook gezaaid worden. Lichte zavel- en kleigronden verdienen de voorkeur. Op zand- en zware kleigronden is de teelt een lange, moeizame weg. Zandgronden zijn stuifgevoelig en ook is de groei van onkruid vaak een probleem. Daardoor kies ik voor plantuien.

De plantuitjes plant ik dicht op elkaar. Bos- en lente-uitjes vinden gretig aftrek. Lente-uitjes zijn iets groter gegroeid. Vers uienloof is erg gezond, onder andere pro-vitamine A; kortom, de ui is een gezond levensmiddel.

Er zijn rassen, die in het najaar uitgeplant worden, zoals Radar. Ik heb er slechte ervaringen mee. De winters zijn te nat, zestig, zeventig procent valt uit. Sturon wordt in het vroege voorjaar uitgeplant.

Vorstschade is ook een nadeel van najaarsplantuien (Radar).

De teeltwijze van sjalotten vraagt om een andere aanpak. De sjalotten worden ruim uitgeplant, in de rij 25 cm, rijafstand 30 cm. Een bol groeit uit tot een cluster jonge sjalotten. Van één plantsjalot is de oogstgemiddeld 4 nieuwe bollen.

E03, sjalotten uitplanten

Ook plantsjalotten worden in februari, maart uitgeplant. 4 rijen op een bed van 1,2 m breed. In de rij 25 cm (kruislings). Per bed worden er 70 sjalotten uitgeplant. Dit jaar voorziet het teeltplan in 3 bedden.

Geen opmerkingen: