Welkom op de Groentenhof

De Groentenhof is nu elf seizoenen onderweg, voorjaar 2007. De blog vertelt over het reilen en zeilen, wel en wee. Er komen ook onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de biologische teelt.

maandag 30 mei 2011

enge beestjes: de EHEC-bacterie

Omdat er op de tuin vragen gesteld worden. Toch even een bericht over de EHEC-bacterie, en dat soort enge beestjes.

In de NRC van vandaag, maandag, 30 mei wordt er flink wat aandacht aanbesteed. En terecht natuurlijk !

Het advies van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is gelukkig vooral nuchter:
  • handen en groenten goed wassen - zoals altijd
  • vlees goed bakken 
Het RIVM hamert hier altijd al op. "Er is geen reden om met deze hygienemaatregelen nu strenger te zijn dan gewoonlijk. Onlangs nog was de resistente ESBL-bacterie in het nieuws en straks is het weer iets anders.", aldus een woordvoerder van het RIVM (bron NRC Handelsblad van 30 mei 2011, 'Zeven vragen over de EHEC-bacterie').

U begrijpt zelf ook heel goed waarom sommige partijen heel graag willen waarschuwen ! Zij zijn vooral bezig met het in kaart brengen en het bestrijden van al dat soort beestjes. En ja, een keer zouden ze ook wel eens gelijk kunnen krijgen. Risico's zijn niet uit te sluiten. Dus gelukkig maar, dat het RIVM voorlopig nuchter blijft !

De EHEC-bacterie is een gevaarlijke variant van de gewone darmbacterie E.coli. De besmetting zou door koeienmest veroorzaakt kunnen worden, schapen en geiten kunnen deze gevaarlijke variant ook in hun darmen huisvesten (bron NRC Handelsblad, zie hierboven).

Nu gewoon weer even terug naar de  Groentenhof. En om u gerust te stellen: sinds de start, dus begin mei 2007, is er op de Groentenhof nooit mest gebruikt. Zelfs geen mest van biologische veeboeren ! Deze zijn in de buurt jammergenoeg niet te vinden.
Verder worden de groenten niet van hot naar her vervoerd. Direct na de oogst wordt uw bestelling klaar gemaakt en komt u de groenten die dag nog ophalen.

Neem daarom het advies van het RIVM in acht: goed wassen, en eet u vooral smakelijk !!!

Geen opmerkingen: